Jeugdcultuurfonds

Jeugdcultuurfonds Rotterdam

Voor wie wel op muziekles wil, maar helaas niet de financiele middelen heeft.

Voor leerlingen tussen de 4 tot 18 jaar oud die wel op muziekles willen, maar niet de financiele middelen werken alle zelfstandige docenten/praktijken bij MiXin'Music samen met het Jeugdcultuurfonds Rotterdam. Hiervoor dient u een aparte aanvraag te doen bij een intermediair. MiXin'Music is GEEN intermediair, u dient de aanvraag dus buiten MiXin'Music om te doen:


Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 - 18 jaar die graag aan cultuur willen doen, maar waar thuis geen geld is voor de contributie van wekelijkse cultuur-lessen.

Een aanvraag voor vergoeding van het lesgeld wordt altijd gedaan door een intermediair. Dit zijn professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs of maatschappelijk werk die het gezin al goed kennen. Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen, en vragen aan een intermediair dit voor hen te doen.

Zie www.jeugdcultuurfonds.nl voor meer informatie over het aanvragen van een bijdrage voor muzieklessen bij MiXin'Music.