Corona-beleid

Laatste update: 01-03-2021

Bekijk onze nieuwsbrief digitaal: https://mixinmusic.email-provider.nl/web/zlrurzfwb...CORONA-BELEID BIJ MIXIN'MUSIC

Met ingang van 1 maart 2020


 • Er zijn alleen individuele lessen mogelijk.
 • Eénrichtingsverkeer: Binnen via de hoofdingang. Naar buiten via de nooddeur aan de Brouwersstraat 70. (Studenten die les hebben in de kelderruimte maken gebruik van de nooduitgang via de Kettingstraat 58.)
 • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Er worden zoveel mogelijk deuren en ramen open gehouden voor ventilatie(Het is nog steeds winter. Houd er dus rekening mee dat het koud kan zijn in je leslokaal.)
 • Spatschermen zijn in ieder lokaal aanwezig.
 • Mondkapje voor iedereen van alle leeftijden en zoveel mogelijk ophouden. Pas als je op je vaste plek staat/zit en de les start kan het mondkapje af.
 • 1 docent en 1 student per lesruimte is toegestaan.
 • Alleen de student heeft toegang tot het gebouw. Dus ouders/begeleiders van bijvoorbeeld kleine studentjes mogen niet mee naar binnen! (De allerkleinsten en/of hulpbehoevenden worden door de docent bij de voordeur opgehaald/gebracht.)
 • Was je handen voor en na de les en ook weer bij thuiskomst. Handgel is aanwezig.
 • Hoest/nies in je elleboog.
 • Heb je de minste geringste klachten, ben jij of iemand in je huishouden in afwachting van je testresultaat, ben jij of iemand in je huishouden positief getest, ben je niet geheel zeker van je eigen gezondheid, is een groot deel van je klas ziek, ben je bij iemand geweest die positief is gebleken, dan blijf je thuis(Overleg met je docent voor een online alternatief.)
 • Indien de docent thuis moet blijven wegens bovengenoemde redenen, gaan de lessen gewoon door onder dezelfde voorwaarden, maar online. Overleg rechtstreeks met je docent indien je hier niet achter staat.
 • Neem pas plaats achter instrumenten van MiXin'Music wanneer je docent deze heeft schoongemaakt en je heeft uitgenodigd plaats te nemen.
 • Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet, tenzij het echt niet anders kan. 
 • Zolang de avondklok van kracht is mogen er geen docenten en studenten meer na 20.30 uur aanwezig te zijn op locatie. Heb je langere reistijd nodig, overleg ook dit rechtstreeks met je docent. Het is dus mogelijk dat je op een ander moment les hebt dan gewoonlijk.

---

 • Help ons en iedereen door je netjes aan de regels te houden.
 • Een docent kan en mag je toegang weigeren tot het pand en zijn/haar lokaal op basis van een van de bovengenoemde punten in het Corona-beleid van MiXin'Music.
 • Alhoewel wij met zijn allen er zoveel mogelijk aan doen om een zo veilig en hygiënisch mogelijke leslocatie te maken, kunnen we niets garanderen. Het volgen van lessen op locatie is geheel op eigen risico!
 • We hebben met de grootst mogelijke aandacht en zorg dit beleid opgesteld. Desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of onvolkomenheden voorkomen waar wij geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. MiXin'Music behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik het Corona-beleid te wijzigen.