Corona-beleid bij MiXin'Music

Laatste update: 16-03-2020

Vanuit onze nieuwsbrief: https://mixinmusic.email-provider.nl/web/zlrurzfwb...


MiXin'Music houdt letterlijk de deuren open voor 1-op-1 muzieklessen

Beste muziekstudenten (en ouders/verzorgers van),

Jullie inbox zit ongetwijfeld vol met berichten van scholen, verenigingen, werk en andere activiteiten waar jullie je aan hebben verbonden. We willen jullie echter vragen, om ondanks de overvloed aan berichten, onze brief toch goed door te nemen.

Als collectief van zelfstandig werkende muziekdocenten hebben wij op zondag 15 maart om 20.30 uur een conference call gehouden met elkaar en zoveel mogelijk, met de informatie die wij nu hebben, alle voor- en tegens tegen elkaar afgewogen. Onze gezamenlijke beslissing en gevolgen daarvan delen we graag met jullie via deze brief. 

ZOALS MIXIN’MUSIC DE SITUATIE NU BEKIJKT 
Het kabinet heeft besloten om scholen, kinderdagverblijven, horecagelegenheden en sportverenigingen te sluiten, omdat deze locaties betreffen waar grote groepen mensen tegelijkertijd verblijven. Eventuele verspreiding van het Corona-virus zal bij dergelijke grootte van groepen veel sneller plaatsvinden dan bij 1-op-1 contacten.

MIXIN’MUSIC HOUDT DE DEUREN OPEN VOOR 1-OP-1 LESSEN 
Supermarkten blijven vooralsnog open, het openbaar vervoer rijdt nog steeds en men begeeft zich nog op straat. Het RIVM en de GGD hebben tot nu toe geen restricties/waarschuwingen afgegeven voor 1-op-1 contact, zij het met gepaste afstand (1,5 meter van elkaar verwijderd). Er lijkt voor nu dus geen medische reden te zijn om 1-op-1 contact te mijden. We hebben daarom met de meerderheid van ons team besloten om de 1-op-1 lessen te continueren en daarmee onze deuren open te houden. Groepslessen worden echter wel geannuleerd tot in ieder geval 6 april.

STRENGERE HYGIËNE EN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ MIXIN’MUSIC
Alhoewel we nog geen 2 dagen geleden jullie een brief hebben gestuurd met welke voorzorgsmaatregelen we nemen, hebben we met de huidige ontwikkelingen ons beleid een stuk strikter opgesteld. Wij hopen u hiermee te kunnen laten zien dat we uw en onze gezondheid vooropstellen:

Toegang tot gebouw via zij-ingangen

 • Studenten die les hebben in lokalen 2, 3, 4 of de ‘zaal’ (5), dienen gebruik te maken van de zijingang van het gebouw via Brouwersstraat 70.
 • Studenten die les hebben in lokaal 1 (kelder), dienen gebruik te maken van de zijingang van het gebouw via Kettingstraat 58

Aankloppen met elleboog, de docent opent de deur 
 • Alleen docenten doen de deuren van hun lokaal voor je open en dicht. Bij aankomst dus even aankloppen met je elleboog, de docenten doen voor je open. Dit geldt dus ook als je tijdens de les gebruik moet maken van het toilet.

Handen wassen voor en na de muziekles
 • Bij aankomst en ook bij het verlaten van de muziekles dienen zowel studenten als docenten hun handen grondig te wassen. In de toiletten zijn papieren handdoeken beschikbaar gesteld, voldoende handzeep en in de lessen zijn er ook nog persoonlijke natte hygiënedoekjes beschikbaar. (Desinfecterende handgel is momenteel op en uitverkocht in alle winkels, maar is besteld en wordt zo spoedig mogelijk weer beschikbaar gesteld in alle leslokalen.)
 • Waar mogelijk zullen we de allerkleinste studenten uiteraard helpen.

Spoelknop en bril van wc en deurklink van deur afnemen na gebruik
 • Na het doorspoelen graag de spoelknop en bril van de wc even afnemen met een vochtig reinigingsdoekje. Deze zijn beschikbaar gesteld op onze eigen toiletten (het invalide-toilet en de toiletten in de kelderruimte).
 • Uiteraard geldt na het gebruik van het toilet ook wederom dat de handen grondig worden gewassen en dat de deurklink van het invalidetoilet ook even afgenomen wordt met een vochtig reinigingsdoekje.

Hygiënisch onderhoud instrumenten
 • Voor en na het bespelen van de piano worden de pianotoetsen schoongemaakt met desinfecterende reinigingsdoekjes per bezoekende student en docent.
 • Per instrument kunnen er andere hygiëneregels gelden, deze zullen worden toegelicht door je eigen docent bij de eerstvolgende les.

Geen fysiek contact en gepaste afstand
 • Fysiek contact wordt gemeden, geen handen schudden.
 • Er wordt met gepaste afstand tussen docent en student (1,5 meter) in de ruimte lesgegeven.
 • Hoesten/niezen in de elleboog.
 • Waar mogelijk zullen we de lokalen extra luchten.

Milde ziekteverschijnselen = NIET komen!
DIGITAAL MUZIEKLES
De continuering van muzieklessen is van essentieel belang om in de toekomst ook muziekles te kunnen blijven geven. Muziek is belangrijk. Daarnaast willen we benadrukken dat wij, als (toch kwetsbare) ZZP-ers, er alles aan zullen doen om de lessen verantwoord te continueren.

Wanneer de lessen via fysiek 1-op-1 contact niet meer voortgezet kunnen worden, alhoewel zowel de docent als student zich in gezonde toestand bevinden, zullen voor sommigen de gevolgen hiervan moeilijk te overzien zijn. We willen daarom via deze brief alvast aankondigen dat bij drastischere overheidsmaatregelen we, voor zover dit mogelijk is, over zullen gaan op digitaal lesgeven. Mocht het zover komen zullen de docenten rechtstreeks contact opnemen met elke student om de mogelijkheden hiervan te bespreken. Sommige docenten binnen MiXin’Music hebben zelfs nu al de keuze gemaakt om op digitaal niveau verder te gaan komende weken en dat lijkt de studenten goed te bevallen. We hopen op deze manier jullie alsnog tegemoet te kunnen komen in het continueren van de muzieklessen en daarmee ons eigen bestaansrecht ook vol te houden.

TOT SLOT
Ondanks dat wij onze deuren open houden, bent u uiteraard geheel in eigen recht om te beslissen wel of niet gebruik te maken van de continuering van de muzieklessen. Wij verzoeken u met uw docent zelf rechtstreeks contact te houden als het gaat om uw eigen muzieklessen. Mocht u na onze brief wel nog opmerkingen en/of vragen hebben over het algemene beleid dat wij als collectief hanteren, kunt u contact met ons opnemen per e-mail (contact@mixinmusic.nl) of telefonisch (010 - 260 15 25).
Voor zowel het algemeen belang, jullie en onze gezondheid hopen we dat de verspreiding van het Corona-virus zoveel en zo snel mogelijk ingedamd wordt. We wensen een ieder veel gezondheid toe komende periode en hopen dat we desondanks nog veel plezier met elkaar mogen hebben via de muziek.

Een elleboog-groet en een tikje met de voet van het team van MiXin’Music.